contact@trocaderojewelry.com
Mobile : (+66)81 933 7892
Tel/Fax : (+66)2 630 1718
Facebook : TrocaderoJewelryTrocadero Jewelry Design

โทรคาเดโรจิวเวลรีได้ดำเนินธุรกิจมามากกว่า 30 ปี โดยเริ่มก่อตั้งในปีพ.ศ.2523 (ค.ศ.1980) ได้เกิดร้านเล็กๆตั้งอยู่ในพื้นที่ของโรงแรมเก่าแก่ในย่านถ.สุรวงศ์ ซึ่งในขณะนั้นถือเป็นย่านการติดต่อธุรกิจ และการค้าที่สำคัญในกรุงเทพฯ เราเริ่มจากร้านเล็กๆขายเครื่องประดับและของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยว

ด้วยความรักในเครื่องประดับและงานบริการ ทำให้เครื่องประดับของทางร้านสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และทำให้จำนวนลูกค้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงเริ่มเป็นธุรกิจเครื่องประดับโดยตรง โดยมีบริการจำหน่ายอัญมณี ออกแบบและผลิตตัวเรือนสำหรับลูกค้าและบุคคลทั่วไปซึ่งเป็นสิ่งที่เราทำอยู่ จนถึงปัจจุบัน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ร้านโทรคาเดโร จิวเวลรีได้สร้างสรรค์และผลิตเครื่องประดับให้แก่ลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากมาย โดยยึดหลักของทางร้านคือการรับฟังความต้องการของลูกค้า และใช้ประสปการณ์ รวมถึงการเอาใจใส่ในการผลิตเครื่องประดับแต่ละชิ้น ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกเสมอมาTrocadero Jewelry
Jewelry Trade Center Building
919/1 Shop 204 Silom Road , Bangrak, Bangkok 10500

contact@trocaderojewelry.com
Mobile : (+66)81 933 7892
Tel/Fax : (+66)2 630 1718

โทรคาเดโร จิวเวลรี่
อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์
919/1 ห้อง 204 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

contact@trocaderojewelry.com
มือถือ : (+66)81 933 7892
โทร/แฟกซ์ : (+66)2 630 1718